VP2-4.1.3.4-21

Gomba előállító üzemek fejlesztése felhívás tervezet

A pályázatról, röviden

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők részére a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatására.
A pályázat keretein belül lehetőség nyílik új komposztüzem, új gombatermesztő létesítmény, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló, közlekedő, kiszolgáló terek létesítésére és bővítésére; energiahatékonyság javítására; megújuló energiaforrást hasznosító technikák kialakítására; a szedést követő áruvá készítést szolgáló eszközök; anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzésére.
A támogatást igényelhetik, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatás összege, mértéke

millió Ft max. igényelhető támogatás

%

Max. támogatási intenzitás

milliárd Ft keretösszeg

Támogatható Tevékenységek

 1. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, korszerűsítése:
  • a) Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó új építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítése.
  • b) Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, technológiai korszerűsítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek bővítése.
 2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiség, termékmanipuláló, osztályozó csomagoló létesítmény, közlekedő) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
  • a) Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése
  • b) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése
  • c) Világítási rendszerek korszerűsítése
  • d) Az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

A gombatermesztés vonatkozásában a szedést követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése: válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek.

A projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását.

Támogatást igénylők köre

 • Mezőgazdasági termelők, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Első szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 30.

Második szakasz: 2021. augusztus 31. – 2021. szeptember 13.

Harmadik szakasz: 2021. szeptember 14. – 2021. szeptember 27.

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Kérjen ingyenes előminősítést!

4 + 12 =

Az oldalon megjelent információk tájékoztató jellegűek, részletes információkért kérem keresse fel kollégáinkat a lent megadott elérhetőségek egyikén.

Kapcsolat

Nyíregyháza

4551, Szállási utca 18/a.

Szeged

6791, Back Bernát utca 6. (5.sz. főút mellett)