MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁs

Vállalkozásunk 2004 júniusában nyert felvételt a Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége által nyilvántartott Szaktanácsadói Névjegyzékbe. 2003 októberében került átadásra Nyíregyháza-Oroson Észak- Kelet Magyarország legnagyobb tanácsadó centruma 120 fős konferenciateremmel, amely nagy sávszélességű mikrohullámú internet kapcsolattal rendelkezik. Ez lehetővé teszi akár Web-es konferenciák lebonyolítását is, amelyhez rendelkezésre áll valamennyi technikai berendezés.

Az elvégzett tevékenységek többcélú (általános) és integrált szaktanácsadási tevékenységek (fiatal gazdálkodók induló támogatása, kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, gombaházak létesítése, mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban) megvalósítása az elmúlt 25 évben.

Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásunk segíti a mezőgazdasági termelőket, a fiatal mezőgazdasági termelőket, az erdőgazdálkodókat, és a vidéki térségekben működő vállalatokat abban, hogy javítsák gazdaságuk vagy vállalkozásuk fenntartható irányítását és általános teljesítményét. A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatásunk abban is segítséget nyújt a mezőgazdasági termelőket, hogy feltárhassák, hogy miként tudnak még jobban megfelelni a velük szemben támasztott egyre több követelménynek.

Szaktanácsadóink évek óta dolgoznak a szakmában, több mint 8 éves szakmai tapasztalattal, szakmérnöki végzettséggel rendelkeznek, és sikeresen végzik munkájukat. 2017. augusztus-október hónapban eredményes vizsgát tettek az 1306/2013/EU rendelet 15. cikk (4), (5), illetve (6) bekezdésében felsorolt 9 témakörből.

  1. évben változott a jogszabályi környezet, és új alapokra helyezte a szaktanácsadói munkát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tartja nyilván a regisztrált névjegyzéki szaktanácsadókat és szervezeteket. Szaktanácsadóinknál a megfeleltetés sikeresen lezajlott, és 2019. nyarán Szaktanácsadó szervezetünk is felvételt nyert a névjegyzékbe, Támogatott szaktanácsadó szervezet státusszal.
  2. novemberében a VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című felhívásra pályázatot nyújtottunk be, amit a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága elbírált, és támogatásra alkalmasnak minősített. A nyert projekt keretében lehetőségünk van több éven keresztül a gazdálkodóknak magas színvonalú támogatott szaktanácsadást nyújtani, amihez a források nagy része az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és a hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra. A konstrukció keretében 350,15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk, mely tevékenységet 2023. július 31. napjáig támogatott keretek között folytatjuk. A pályázat a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Támogatott szaktanácsadásunk két részből tevődik össze, egyrészt egyéni, másrészt csoportos szaktanácsadást nyújtunk a közel 320 mezőgazdasági termelőnek. A célterületek és a fókuszterületek szerinti szaktanácsadás földrajzilag lefedi az egész országot.

Egyéni szaktanácsadás esetén a szaktanácsadási díj 10%-os hozzájárulása mellett (a piaci ár töredékéért) szerződünk az ügyfeleinkkel. A következő tevékenységi területeken tudunk támogatott szaktanácsadást nyújtani:

  • Elsődleges mezőgazdasági termelés – Szántóföldi növénytermesztés
  • Növényvédelem
  • Elsődleges mezőgazdasági termelés – Állattenyésztés
  • Elsődleges mezőgazdasági termelés – Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)
  • Vadgazdálkodás
  • Környezet- és természetvédelem
  • Földügyek
  • Vidékfejlesztés
  • Farmmenedzsment, ökonómia

Csoportos szaktanácsadásunk térítésmentesen áll szerződött ügyfelelink rendelkezésére a következő tevékenységi területek szerint:

  • Környezet- és természetvédelem
  • Növényvédelem
  • Elsődleges mezőgazdasági termelés – Szántóföldi növénytermesztés
  • Elsődleges mezőgazdasági termelés – Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)

Mind a cég vezetése, mind az alkalmazásban álló szaktanácsadók célja, hogy a fenti tématerületeken eredményes szaktanácsadást nyújtsanak. Az agrár-, erdő-, és élelmiszergazdaság szereplői számára az igényeiknek megfelelő olyan szakmai segítség nyújtása a cél, amely elősegíti elsősorban a hatékony tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság, környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit is.

            Szaktanácsadó szervezetünk alapvető fontosságúnak tartja, hogy megfelelő információkkal lássa el ügyfeleit, amihez Szaktanácsadói információs napokkal járul hozzá a többi tájékoztatási forma mellett. Ezen rendezvények a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által akkreditált 2 kreditpontos események, amelyekre mezőgazdasági termelőink mellett, szaktanácsadókat, szerződött partnereket is meghívunk. Évente több alkalommal rendezünk ilyen programokat, amik mindig az aktuális, és jelentős témákkal foglalkoznak. Előadóként a témákban jártas embereket kérünk fel, akik megbízható, hiteles információkkal látják el a rendezvényen résztvevőket.

Cégünk vezetősége alapvető fontosságúnak tartja a következő célokat a jövőben:

  • Folyamatosan szinten tartani a szakértői létszámot.
  • Közelebb hozni a szakértőkhöz és tanácsadói centrumunkhoz a mezőgazdasági vállalkozókat.
  • Akkreditált konferenciákat és képzéseket tartani a vállalkozók által még kevésbé ismert területeken pl. kutatás-fejlesztés innováció, környezeti fenntarthatóság, megújuló energiák hasznosítása.
  • Stabil szakmai hátteret biztosítani az internetes és mobil eszközökön, heti szinten megjelenő információk frissítéséhez.
  • Tanácsadói szinten eljutni azon TÉSZ szervezetek tagjaihoz, akiknek VP pályázatokat nyertünk.

Célunk a tanácsadással, hogy minden olyan területen, ahol igény merül fel, ott tudjuk ajánlani a megfelelő szakembert. Vállalkozásunk tevékenysége ezzel teljesebbé válik, hatékonyabb lehet a támogatások felhasználása, ami ügyfeleink megelégedettségében és pozitív visszajelzéseikben nyilvánul meg. Szaktanácsadóink a nálunk megforduló termelők közül újabb ügyfeleket szerezhetnek. Ezzel a folyamattal hatékonyabb lehet a támogatások felhasználása.

A 25 éves tanácsadói múlttal rendelkező cégünk minden munkatársa elkötelezett abban, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési források a legnagyobb hatékonysággal hasznosuljanak hazánkban, amihez minden segítséget megadunk a hozzánk bizalommal forduló ügyfeleknek.

hu_HU